Lergravsparkens Skoles mission og vision.
 
Vores mission er;
-         at være en førende skole indenfor faglighed i undervisningen i København.
-         at være en skole hvor eleverne, forældre og medarbejdere er trygge og føler ejerskab for skolen.
-         at skabe plads til fællesskab og venskab lokalt og globalt.
 
Derfor vil skolen;
-         vægte faglighed og kontinuitet højt.
-         have et kvalificeret personale der løbende efteruddannes.
-         yde professionel rådgivning og samarbejde om den enkelte elev med forældre.
 
Vores vision er, at;
-         være det foretrukne skolevalg for forældre og elever.
-         at tilbyde eleverne læring på et højt fagligt niveau.
-         have en høj elev- og forældre og medarbejder tilfredshed.
-         at være en arbejdsplads, der er præget af god ledelse og klar kommunikation.
-         at udvikle et IT- miljø, der effektivt og sikkert kan understøtte elevernes læring.
-         at skolen udgør en aktiv del af lokalområdet og samarbejder med nærmiljøet.